Hoàn tiền
 • Giá: 200.000đ
 • Hoàn tiền: 30.000đ
 •  100 GB + Miễn phí truy cập Facebook, YouTube cho thuê bao trưởng nhóm + 500 phút thoại nội mạng + 250 phút thoại liên mạng.

Hoàn tiền
MFY
 • Giá: 200.000đ
 • Hoàn tiền: 30.000đ
 •  200 GB + Miễn phí truy cập Facebook, YouTube cho thuê bao trưởng nhóm 

Hoàn tiền
 • Giá: 70.000đ
 • Hoàn tiền: 10.000đ
 • Miễn phí 1 GB/ngày (hết dung lượng, tạm khóa internet)

Hoàn tiền
 • Giá: 90.000đ
 • Hoàn tiền: 15.000đ
 •  Miễn phí 1,5 GB/ngày (hết dung lượng, dừng truy cập)

Hoàn tiền
 • Giá: 90.000đ
 • Hoàn tiền: 15.000đ
 • Miễn phí 1 GB/ngày (hết dung lượng, dừng truy cập) 

  Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút, tối đa 1.000 phút thoại nội mạng/tháng.

  Miễn phí 30 phút thoại ngoại mạng.

Hoàn tiền
 • Giá: 120.000đ
 • Hoàn tiền: 20.000đ
 • Miễn phí 1,5 GB/ngày (hết dung lượng, dừng truy cập) 

  Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút, tối đa 1.500 phút thoại nội mạng/tháng.

  Miễn phí 50 phút thoại ngoại mạng. 

Hoàn tiền
 • Giá: 150.000đ
 • Hoàn tiền: 25.000đ
 • 2 GB/ngày (hết dung lượng, dừng truy cập)

  Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút, tối đa 2.000 phút thoại nội mạng/tháng.

  Miễn phí 80 phút thoại ngoại mạng.

Hoàn tiền
 • Giá: 125.000đ
 • Hoàn tiền: 30.000đ
 • Miễn phí 7GB/ ngày

Hoàn tiền
 • Giá: 720.000đ
 • Hoàn tiền: 50.000đ
 • Miễn phí 1,5 GB/ngày (hết dung lượng, dừng truy cập) 

  Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút, tối đa 1.500 phút thoại nội mạng/tháng.

  Miễn phí 50 phút thoại ngoại mạng. 

Hoàn tiền
 • Giá: 80.000đ
 • Hoàn tiền: 10.000đ
 • GIỚI THIỆU
  - 1GB/ ngày data tốc độ cao, hết dung lượng hệ thống tạm khóa Internet
  - Miễn phí data truy cập Ứng dụng Youtube
   

Hoàn tiền
 • Giá: 480.000đ
 • Hoàn tiền: 50.000đ
 • GIỚI THIỆU
  - 1GB/ ngày data tốc độ cao, hết dung lượng hệ thống tạm khóa Internet
  - Miễn phí data truy cập Ứng dụng Youtube

Hoàn tiền
 • Giá: 960.000đ
 • Hoàn tiền: 50.000đ
 • GIỚI THIỆU
  - 1GB/ ngày data tốc độ cao, hết dung lượng hệ thống tạm khóa Internet
  - Miễn phí data truy cập Ứng dụng Youtube